mec. Wyszogrodzki

* Mecenas Rafał Wyszogrodzki jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 roku związany z samorządem radców prawnych. Zdobywał doświadczenie w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych.

Posiada bogate doświadczenie procesowe. Reprezentował organ samorządu terytorialnego w kilkudziesięciu procesach o zapłatę. Kierował zespołem ds. postpowań egzekucyjnych w jednej z jednostek samorządu terytorialnego. Od lat doradza wiodącymi polskimi przedsiębiorstwom z branży ochrony osób i mienia, reprezentując je przed sądem w sprawach gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy. Od 2018 roku prowadzi indywidualną praktykę prawną, w ramach której z powodzeniem reprezentuje samozatrudnionych oraz osoby fizyczne w sporach wynikających z prawa własności, niewykonania umów, z zakresu prawa konsumenckiego oraz szkód na mieniu i osobie. Prawniczy praktyk od 2009 roku zaangażowany w projekty z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego. Z zamiłowania procesualista.

idea

Spór

– sytuacja, w której co najmniej dwie osoby lub grupy wyrażają odmienne opinie na jakiś temat i nie chcą zaakceptować opinii przeciwników

Wielki Słownik Języka Polskiego
Instytut Jezyka Polskiego PAN

Spór towarzyszy ludziom codziennie. Jest jednym z najbardziej niszczących żywiołów. Może wynikać z nieporozumienia bądź z lekkomyślności. Często jest pochodną ludzkich dążeń, ambicji i namiętności. Jest nierozerwalnie związany z ludzką naturą. 

Każdy spór, w tym przede wszystkim ten sądowy, może mieć dwa oblicza – destrukcyjne bądź budujące. Może pogrzebać ludzkie nadzieje na uzyskanie sprawiedliwego rozstrzygnięcia lub przywrócić wiarę w wymiar sprawiedliwości. Może doprowadzić przedsiębiorstwo na skraj upadku bądź pozwolić uzyskać jej rentowność. Może doszczętnie niszczyć ludzkie relacje albo być sposobem i drogą do ich naprawy.

To który z możliwych rezultatów okaże się dostępny dla strony danego sporu zależy od wielu czynników. Tymi czynnikami są z pewnością fachowa pomoc prawna jakiej doświadczy podsądny, sprzyjające okoliczności faktyczne oraz przychylne oko Sądu. Jeżeli jednak przypomnimy sobie definicję sporu z łatwością dostrzeżemy co stoi za każdym sporem – człowiek z jego problemami. Doskonale rozumiejąc sedno sprawy, dostrzegam, że czynnikiem decydującym każdorazowo o osiągnięciu sukcesu procesowego jest doskonałe zrozumienie problemu z jakim zmaga się strona procesu oraz sytuacji, nierzadko bardzo skomplikowanej, w jakiej się znalazła. A skala osiągniętego sukcesu jest mierzona miarą empatii z jaką pełnomocnik podszedł do reprezentowanej przez siebie osoby.

Tym więc co oferuję swoim Klientom to czas by mogli swobodnie wyjaśnić mi swój punkt widzenia oraz cele jakie chcą osiągnąć w procesie. Każdy problem z którym pojawia się u mnie Klient staje się dla mnie bardzo osobisty. Nie jest jedynie sprawą z oznaczoną sygnaturą, a problemem z którym próbuję się zmierzyć wspólnie z moim Klientem. Za każdym razem przygotowuję, w porozumieniu z Klientem, rozwiązanie prawne które jest spersonalizowane, nakierowane na wynik na którym zależy mojemu Mocodawcy.

Jako prawnik procesowy doskonale zdaje sobie sprawę z roli jaką w postepowaniu przed sądem spełnia precyzja i zaangażowanie. Hołduje zasadzie, że tam gdzie kwestią kluczową jest moc argumentów, a ceną do poniesienia jest skrupulatność i poświęcenie w analizie konkretnego przypadku, nie ma miejsca na kompromisy. Nigdy nie odpuszczam. Spór to mój żywioł.

Specjalizacje

Sprawy o zapłatę

Nieopłacone faktury • Niewypłacone wynagrodzenie z umowy • Niewypłacone wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach • Świadczenia ubezpieczeniowe • Podwójny zadatek

Nienależyte wykonanie umowy

Odszkodowanie za niewykonanie umowy • Utracone korzyści • Kary umowne • Rozliczenia nakładów

Spadki

Stwierdzenie nabycia spadku • Podział spadku • Zachowek

Uprawnienia publiczne

Ubezpieczenia społeczne • Postępowania administracyjne • Koncesje • Dotacje • Ulgi • Podatki

Szkody na osobie i dobra osobiste

Wypadki przy pracy i w drodze do pracy • Choroby zawodowe • Zadośćuczynienia za krzywdę • Wypadki komunikacyjne • Renta z tytułu niezdolności do pracy

Błędy medyczne

Odszkodowania za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia • Zadośćuczynienie za cierpienia psychiczne, moralne i fizyczne • Renta z tytułu niezdolności do pracy, zwiększonych potrzeb i zmniejszonych widoków na przyszłość • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej • Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta.

Nieruchomości

Zasiedzenie • Umowy deweloperskie • Podział własności

prawo, to skomplikowane

25 maja 2021

Eksmisja pomimo najmu

Cały czas kołacze mi po głowie medialna sprawa sprzed kilku lat, w której czarnym charakterem okazał się człowiek, który doprowadził do zawarcia kilkunastu umów najmu pokoju, w stosunku do lokalu,...

Kontakt

Telefon:

+48 601 597 477

Email:
Adres:

 y’w’c yes we can.legal
Rafał Wyszogrodzki
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Klimczaka 17/5, 02-797 Warszawa

Miejsce spotkań z Klientami:

al. Jana Pawła II 11 lok. 408

formularz kontaktowy    Udzielenie poniższej zgody na przetwarzanie danych jest niezbędne do przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku braku woli udzielenia poniższej zgody prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Kancelarii.

    Klauzula RODO z okienkiem do zaznaczenia zgody : „Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a oraz w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”) na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym w szczególności danych osobowych dotyczących mojego stanu zdrowia, zawartych w niniejszej wiadomości, dla potrzeb udzielenia odpowiedzi bądź świadczenia usług prawnych przez Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Wyszogrodzki, ul. Klimczaka 17/5, 02-797 Warszawa (NIP: 5222828653), w związku z zapytaniem kierowanym w niniejszej wiadomości”.

    Polityka prywatności

    Więcej